Janssens & vennoten Advocaten: Praktijkgebieden

Wij staan u bij om uw projecten uit te werken en te doen slagen...

...zowel op zakelijk als op privé vlak.

Oprichten van een onderneming

Onze taken

 • opstellen van uw statuten
 • advies geven over de wettelijke vorm van uw onderneming
 • opstellen van uw algemene verkoopvoorwaarden

Dagelijks leven

Onze taken

 • u helpen en verdedigen bij allerhande conflicten (buren, verhuurder enz.)
 • uw rechten als consument laten gelden
 • u een uitweg bieden uit een beroepsconflict

Uitwerken van een administratieve en bestuurlijke structuur

Onze taken

 • u informatie verstrekken over de verantwoordelijkheden van directieleden
 • correcte beslissingsprocedures garanderen

Omgaan met familiale vraagstukken

Onze taken

 • u bijstaan bij belangrijke fases in uw leven, zoals de keuze van een huwelijksstelsel, adoptie, een afstammingsprocedure, de aanvaarding, het beheer, de planning van een erfenis enz.
 • u helpen bij het nemen van moeilijke stappen bij een scheiding

Tewerkstelling

Onze taken

 • uw arbeidsovereenkomsten opstellen
 • waken over het naleven van de sociale wetgeving

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Onze taken

 • uw verzekeringspolissen nakijken
 • u bijstaan bij een auto-ongeval of een ongeval in de privésfeer
 • onderhandelingen voeren over of u verdedigen bij de schadeloosstelling van de materiële en lichamelijke schade die u hebt opgelopen
 • u verdedigen in strafzaken voor het onderzoeks- en het vonnisgerecht

Opzetten van een distributienetwerk

Onze taken

 • u advies geven over de verschillende contractuele vormen (franchise, concessie enz.)
 • u begeleiden bij de uitbouw van uw netwerk in het buitenland

Vastgoedprojecten

Onze taken

 • de haalbaarheid van uw projecten onderzoeken op fiscaal, stedenbouwkundig en milieutechnisch vlak
 • uw overeenkomsten opstellen en onderhandelen
 • stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen aanvragen
 • u bijstaan bij geschillen

Internationale ontwikkelingen

Onze taken

 • uw contracten aan de internationale normen aanpassen
 • handelsgeschillen vlot regelen via het Eurojuris-netwerk