Strafrecht

Als u slachtoffer of vermoedelijke dader van een strafbaar feit bent, kunnen de advocaten van onze afdeling strafrecht u raad geven over de volgende onderwerpen

  • zakelijk strafrecht (inbreuken die verband houden met vennootschappen, faillissementen en de zakenwereld)
  • verkeersovertredingen
  • algemeen strafrecht.

Vraag een van onze experts om raad